دناپلاس ایران در نمایشگاه فناوری های نوین مجمع اقتصادی خزر

  • 1398/05/22
  • 16:54
دناپلاس ایران در نمایشگاه فناوری های نوین مجمع اقتصادی خزر

معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیران شرکت کننده در نخستین مجمع اقتصادی خزر از آخرین ظرفیت ها و دستاوردهای فناورانه کشور های ساحلی خزر مطلع شدند.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار