کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاه‌داری

  • 1398/05/31
  • 04:11
کارنامه بانک ملی ایران در خروج از بنگاه‌داری

بانک ملی گزارش داد، عملکرد بانک‌ ملی ایران در واگذاری اموال و دارایی ها چنان چشمگیر بوده که این کارنامه موفق در گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مورد تمجید و تقدیر قرار گرفت.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار